Yasama Yürütme ve Yargının Görevleri Nelerdir

Bu yazımızda yasama, yürütme ve yargının görevlerinin neler olduğu bilgisine ulaşabilirsiniz.

Yasama, Yürütme ve Yargının Görevleri Neledir?

Yasama Organının Görevleri Nelerdir?

– Milletler arasında olacak olan anlaşmaların onaylanmasında yer almak

– Kanunları koymak, kanunları değiştirmek ya da kanunları iptal etmek

– Bakanları ve bakanları kurulunu denetlemek

– Paranın basımına karar vermek

– Bir savaşın ilan edilmesine karar vermek

Yürütme Organının Görevleri Nelerdir?

– Yeni oluşturulan kanunları yayınlamak ve kamuoyuna duyurmak

– Yüksek yargı organı üyelerinin bir kısmının seçilmesinde rol oynamak

– Üniversite rektörlerini ve Yükseköğretim kurulu üyelerini seçmek

– Genelkurmay başkanını atamak

– Başbakanı atamak ya da başbakanın istifasını kabul etmek

– Eğer gerekli görülürse anayasada değişikliği yapılması düşünülen kanunları kamuoyuna sunmak

Yargı Organının Görevleri Nelerdir?

– Devletin yargı görevini bağımsız mahkemelerce yürütmek

– Yasama ve yürütme yargılarının  mahkeme kararına uyup uymamasını denetlemek

 

 

One Response
  1. 12 Mayıs 2017

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir