Yunan İsyanının Önemi Nedir

Bu yazımızda Yunan isyanının öneminin ne olduğu bilgisine ve Yunan isyanı ile ilgili genel bilgilere ulaşabilirsiniz.

Yunan İsyanının Önemi Nedir?

Osmanlı tarihinde bakıldığında 1821 ile 1829 yılları arasında Yunan İsyanlarının olduğu görülmektedir. Fransız ihtilali sonuçlandığında ortaya bir milliyetçilik akımı ortaya çıkmıştır. Osmanlı devleti de bu milliyetçilik akımından nasibini almıştır. Osmanlı devleti çok uluslu bir devlet olma özelliği taşır. Bu dönemde milliyetçilik fikrinden etkilenen ve Osmanlı topraklarında yaşayan azınlıklar isyan etmişlerdir. Sırplar Osmanlı içerisinde ilk isyan eden azınlık topluluğudur. Sırplardan sonra Yunanlar da isyan etmişlerdir. Yunanların isyan etmesinde milliyetçilik akımının yanı sıra Etnik-i Eterya cemiyeti de etkili olmuştur.

Yunan isyanı 1821 senesinde Mora’da başlamıştır. İsyanı bastırmak için Osmanlı devleti Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa’dan yardım istemiştir. Osmanlı ve Mısır ordularının çabaları sonucunda isyan bastırıldı ancak bu durumdan hoşlanmayan İngiltere ve Fransa gibi devletler Yunanlara tam bağımsızlık verilmesini talep ettiler. Bu talebi reddeden Osmanlı devleti kendisini Rusya ile savaşta buldu.

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir