Milli Kültür İle İlgili Düşünce Yazısı

Bu yazımızda milli kültür ile ilgili bir düşünce yazısı örneğine ulaşabilirsiniz.

Milli Kültür İle İlgili Düşünce Yazısı

Bir milletin tarih boyunca biriktirdiği maddi ve manevi değerlerin toplamı o milletin milli kültürünü oluşturmaktadır. Toplumların değişik kesimlerinde değişik özellikte gelenek ve görenekler mevcuttur. Türk milletini ele alırsak doğuda yaşayan topluluklar ile batıda yaşayan toplulukların farklı gelenek, görenek ve adetlere sahip olduğunu görürüz.

Toplumlarda milli kültürün sağlanması için aynı topraklarda ancak farklı bölgelere yaşayan ve farklı kültüre, gelenek ve göreneklere sahip olan toplulukların birbirlerinin gelenek ve göreneklerini benimsemesi ve bu adetlere sahip çıkması gerekir. Ancak aynı toplum içerisinde yaşayan ancak farklı kültür özelliklerine sahip olan insanların karşılıklı anlayış içerisinde yaşaması ile ve diğer insanların gelenek ve göreneklerine saygı duyması ile bir ülkede milli kültüre sahip çıkılabilir.

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir