Atatürk İlkeleri Hakkında Kısa Bilgi

Bu yazımızda Atatürk ilkeleri hakkında kısa bilgilere ulaşabilirsiniz.

Atatürk İlkeleri Hakkında Kısa Bilgi

Milliyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devletçilik, İnkılapçılık ve Cumhuriyetçilik Atatürk ilkeleridir. Atatürk’ün ilkelerinin anlamı ise şu şekildedir:

Milliyetçilik İlkesi: Mustafa Kemal Atatürk’e göre millet, aynı toprak üzerinde yaşamakta olan ortak dil ve kültüre sahip olan, milli değerlerine sahip çıkan insan topluluğudur.

Halkçılık İlkesi: Bu ilkeye göre ulusal egemenlik yani halkın egemenliği her şeyden üstün gelmelidir. Halkın huzuru ve mutluluğu her şeyin üstünde olmalıdır.

Laiklik İlkesi: Laiklik ilkesi din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı olması gerektiğini açıklar.

Devletçilik İlkesi: Devletçilik ilkesi bir devletin her daim daha ileri gitmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini açıklar. Bir devlet diğer devletlere muhtaç olmadan kendi başına ayakta durabilmelidir.

İnkılapçılık İlkesi: Türk milleti ve devletinin çağdaşlaşması için devrimlerin gerekliliğini vurgular.

Cumhuriyetçilik İlkesi: Cumhuriyet ile yönetilen toplumlarda demokrasi ile birlikte halk kendi kendini yönetebilme hakkında sahiptir.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir