Kayaçların Yapısında Bulunan Maddeler Nelerdir

Bu yazımızda kayaçların yapısında bulunan maddelerin neler olduğu bilgisine ulaşabilirsiniz.

Kayaçların Yapısında Bulunan Maddeler Nelerdir?

Kayaçlar, yer şekillerinin oluşmasına büyük rol oynamaktadır. Kayaçların birden fazla çeşidi bulunmaktadır. Fiziksel ve kimyasal açıdan birbirinden farklı olan kayaçlar sahip oldukları bu farklı özelliklerden dolayı yer şekillerinin oluşmasında da değişik etkileri bulunmaktadır. Kayaçlar magmatik kayaçlar, tortul kayaçlar ve metamorfik yani başkalaşmış kayaçlar olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Kayaçların yapısında kayacın türüne göre çeşitli maddeler yer alabilir. Genel olarak kayaçlar minerallerden oluşmaktadır. Bunun dışında örneğin tortul kayaçların bazılarının yapısında fosillere de rastlanılabilmektedir. Organik tortul kayaçların yapısında da canlı kalıntılarına rastlanılmaktadır. Kimyasal tortullarda ise mineraller su içerisinde erimiş halde bulunmaktadır ve bu mineraller suyun geçtiği yerlerde çökelir ve bu şekilde kiraç taşı ve alç taşı gibi kimyasal tortullar meydana gelmektedir.

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir