Bitki ve Oluşumunu Etkileyen Faktörler

Bitki. Diğer bir adıyla Nebat.
Yeryüzünün hemen her yerinde görebileceğimiz bu canlı türü fotosentez yoluyla solunum yapmaktadır. Yer değiştirmeye yarayan bir organa sahip olmayan bu canlılar bulundukları yerde çoğalır ve kuruyup varlığını yitirene kadar orada kalırlar.Dünya üzerinde çok farklı çeşitleri bulunan bu canlılar genellikle topluluk olarak yaşamaktadır. Bu topluluklar bulundukları bölgenin doğal koşulları doğrultusunda da bitki örtüsünü oluştururlar.
Bitkilerin oluşmasını etkileyen bir çok faktör vardır.Bunlardan en önemlileri su,ışık ve sıcaklıktır.Bunlar bitkilerin büyümesinde oldukça önemli rol oynarken ışık ve sıcaklık fotosentez için olmazsa olmazlardandır.Bitkilerin yaşayabileceği en uygun sıcaklık derecesine optimum sıcaklık denilmektedir.Bu derecenin altında veya üstünde bir sıcaklık olursa bitkinin yetişmesi oldukça güçtür.Çünkü aşırı soğuk bir havada toprak donar ve bitki beslenemez.Tam tersine aşırı sıcak bir havada da bitkiler susuz kalıp kuruyabilirler.Bitkilerin oluşumunda toprağında etkisi oldukça fazladır.Toprağın içeriğindeki maddeler ve toprağın yapısı bu açıdan önemlidir.İyi havalanmış bir toprakta yetişen bitkinin büyümesi diğer bitkilere oranla daha fazladır.Bir bölgenin yıllık yağış miktarıda bitkilerin oluşumunda etkilidir. Çok sık yağış alan bölgelerde ki bitkilerin nüfusları ile az yağış alan bölgelerde ki bitkilerin nüfusları farklılık göstermektedir.Bitkilerin terlemesinde rüzgarların etkisi görülmektedir.Rüzgarlar polenleri taşıyarak birçok bitkiye yarar sağlarlar.Ancak şiddetli rüzgarlar bitkilere zarar verebilir.Bitkilerin oluşumu ve dağılımı ekvatora olan uzaklıklarıyla da alakalıdır.Aynı zamanda diğer canlılar (insan,hayvan,mikroorganizmalar), rakım ve arazi eğimi de bitkilerin oluşmasında önemli birer role sahiptirler.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir