Su Kirliliği ve Çevreye Etkileri

Dünyamızın yaklaşık olarak 3/4’ü sularla kaplıdır.Hatta insan vücudunun bile 2/3’sini su oluşturmaktadır. Su canlılar alemi için büyük bir önem taşır ve susuz bir yaşam düşünülemez. Bu nedenle olmazsa olmazımız,en önemli hayat kaynağımız olan suyu daha bilinçli ve dikkatli kullanmak hepimiz açısından büyük önem taşımaktadır. Fakat şu an içinde bulunduğumuz durum hiçte iç açıcı olmamakla birlikte dahada kötüye gitmektedir.

Su kirliliği adındanda anlaşılacağı üzere göl, deniz, okyanus ve bunlar gibi içerisinde su bulunan oluşumlarda meydana gelen kirlenmelere denir. Bu kirlenmelere yol açan bir çok neden mevcuttur.Bunların en başında sanayi atıkları gelirken, kentleşme ve bununla beraber hızlı nüfus artışı da su kirliliğine neden olmaktadır.Çimento,tekstil,kağıt,otomobil fabrikaları,petrol rafineleri gibi sanayi kuruluşları en fazla atık üreten yerlerin başında gelmektedir.Bünyesinde çok fazla atık bulunduran bu tip yerlerin su havzalarına yakın olmaları kirliliği daha da arttırmaktadır.Bu atıklarla kirlenen sular insan sağlığını büyük ölçüde tehdit eder ve ölümcül sebepler doğurabilir. Tifo, sıtma ve kolera gibi salgın hastalıklar kirli suların tüketilmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır.Ayrıca tarımsal ilaçlar da yeraltı sularına karışıp çeşitli zehirlenmeler sonucunda ölümlere neden olmaktadırlar. Su kirliliği göllerin kurumasına sebep olan ötrofikasyonu (su içi bitkilerinin artması) da hızlandırır. Kirli bir su görsel açıdan insanın iştahını kapatacağından dolayı kimse kirli bir suda yüzmek istemez. Kirli suların temizlenmesi çok zor ve bir o kadar da masraflıdır. Bu yüzden bu konuda önce kendimizi, sonra çevremizdeki insanları bilinçlendirelim.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir