Yeraltı Suları ve Özellikleri

Öncelikle bilinmelidir ki yeraltı suları doğal kaynak sularıdır. Bu doğal kaynak suları dünyadaki tatlı suların yaklaşık %22’sini karşılamaktadır. Gerek içtiğimiz ve günlük hayatta kullandığımız sularda gerekse tarım ve sanayi alanında kullanılan sularda yeraltı sularının önemi çok büyüktür.

Yeraltı sularını genellikle dünyamıza düşen yağışlar oluşturmaktadır. Bu yağışların bir kısmı yeryüzündeki çatlaklardan sızarak geçirimsiz bir tabakada birikirler ve bu tabaka sayesinde çok uzak mesafelere kadar ilerleyebilirler. Birikilen bu tabakaya ”akifer”,biriken sulara ise ”yeraltı suları” denmektedir. Bu suların kendi kendine yüzeye çıktığı bölgelereyse ”kaynak” adı verilir. Ayrıca akarsu,göl ve bunlara benzer oluşumlardan sızan sıvılarında yeraltı sularının ortaya çıkmasında payı büyüktür.Yeraltı suları yavaş hareket etmektedir. Bundan dolayı akışları düzgündür. Yeryüzündeki suların yer altına sızmasında yağış miktarı, bitki örtüsü ve arazi eğiminin etkisi oldukça fazladır. Bu sular genelde saf değildirler. Hemen hemen çoğunda kalsiyum, kükürt, azot, karbonat, demir, silisyum gibi elementler bulunur. Silisyumun fazla olduğu sular tatlı sulardır. Jipsli alanlardaki sular ise acıdır. Yeraltı sularında sıcaklık ve basınç durumu fiziksel açıdan büyük önem taşır. Yeraltı suları ”taban suları” olarak da bilinmektedir.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir