Ramazan Manileri ve Müslümanlar İçin Önemi

Mani, genelde konusu aşk olan halk şiirinin en küçük nazım biçimidir. Maniler anonimdir ve Anadolu’da çok geniş yerlerde hayat bulmuşlardır. Mani söylemek çok eskilere dayanan ve günümüze kadar ulaşmış bir gelenektir. Kişi mani söyleyerek dertlerini, sevgisini, özlemini, kendi düşüncelerini ve bunlara benzer birçok duyguyu insanlara aktarmaktadır. Ayrıca maniler bulundukları coğrafyanın özelliklerini ve kültürünü de anlatmaktadır. Maniler kendilerine has söylenme biçimleriyle hem geçmişe hem de günümüze kadar uzanabilmektedir. Geçmişten günümüze kadar uzanan bu maniler özellikle Ramazan ayının yaklaşmasıyla daha ayrı bir önem kazanmış olur. Ramazan ayında okunan maniler Müslümanlar açısından çok büyük manevi değerlere sahiptir. Ramazan manileri Müslümanlara hem Ramazan’ın anlamını anlatırken hem de geçmişte ki adetlerimizi hala sürdürmekte olduğumuzu göstermektedir.

Ramazan ayı hakkında yazılmış bir çok mani vardır. Bunlara bir kaç tane örnek verelim.

Rabbimizin nimeti,
Ölçülür mü kıymeti?
Bu ayda müminlere,
Saçar bolca rahmeti

Ramazan’ım merhaba
Bizlere verdin sefâ,
Rabbimize hamdolsun,
Her nefeste bin defa

Cebimin ağzı dardır
İçinde şeker vardır.
Sabreyle aman gönül
İftara neler vardır?

Bak geldi etli dolma
Çok yiyip göbek salma.
Üstüne bir kahve iç
Terâvihe geç kalma!

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir