Misak-ı Milli’nin Önemi

 

Misakı Milli son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin ülkenin geleceğine dair aldığı kararların bütünüdür. Bu kararlarla Türk vatanının sınırları çizilmiş, ulusal bağımsızlık için yemin edilmiştir. Alınan kararlar doğrultusunda Misakı Milli ‘nin önemi şöyle özetlenebilir:

1) İşgaller kesin bir dille reddedilmiş, Türk nüfusun çoğunlukta olduğu yerlerin parçalanamayacağı belirtilmiştir. Ki bu da süreç         içerisinde yaşanacak olan Kurtuluş Savaşı ‘nın habercisidir.

2) Kars,Ardahan,Batum ( elviye-i selase ) Batı Trakya ve Arapların yaşadığı yerlerde halk oylaması yapılması kararlaştırılmıştır.Demokratik bir tutum olarak değerlendirilebilir.

3) Azınlıklara komşu ülkelerdeki Müslümanlara tanınan kadar hak verileceği söylenerek,azınlıklara verilen ayrıcalıkların kaldırılması amaçlanmış, devletler arası eşitlik istenmiştir.

4) İstanbul ve Marmara’nın güvenliğinin sağlanması halinde sürekli gündeme getirilen Boğazların dünya ticaretine açılacağı söylenmiştir.

5) Siyasi, ekonomik ve hukuki gelişmemizi engelleyen kısıtlandırmaların kaldırılacağı söylenerek, üstü kapalı olarak kapitülasyonların istenmediği belirtilmiştir.

Fark edildiği gibi alınan bu milli kararlarda savaştan bahsedilmemiş, amaca barışçı yollarla ulaşmak istenmiştir.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir