Çanakkale Savaşının Nedenleri

I. Dünya Savaşında Osmanlı Devletinin mücadele ettiği en önemli cephelerden biri Çanakkaledir. 1915 – 1916 yılları arasında Gelibolu yarımadasında devam eden kara ve deniz harekatlarının tümü Çanakkale Savaşı olarak nitelendirilir.

İtilaf devletleri Osmanlı Devletinin başkenti olan İstanbul’a deniz yoluyla ulaşarak Osmanlıyı savaş dışı bırakmayı ve savaşı kısa sürede bitirmeyi amaçladıklarından bölgede bir cephe açmışlardır. Savaşı başlatan İtilaf devletleri olduğundan Osmanlı için bir savunma cephesi görünümündedir.

Yaşadığı Bolşevik İhtilali nedeniyle iç karışıklıklar yaşayan Çarlık Rusya’sına Boğazlar yoluyla silah ve cephane yardımı yapmak İtilaf devletlerinin burada cephe açmasının bir diğer nedenidir.

İlk etapta karaya hiç çıkmadan sadece deniz yoluyla yapılacak savaşı kesin olarak kazanacağını düşünen İtilaf devletleri büyük bir bozguna uğramış, ardından yaşanan kara savaşları da ordunun başarısıyla sonuçlanınca mağlubiyeti kabul etmişlerdir.

Bu cephe de yaşanan savaşta gösterdiği başarılar Mustafa Kemal içinde dönüm noktası olmuş, daha sonra yaşanacak olan milli mücadelede halkın Atatürk etrafında birleşmesi kolaylaşmıştır.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir