Fransız İhtilalinin Nedenleri ve Sonuçları

Fransa’da 1789 ‘da başlayan ihtilal tüm dünyayı etkileyen evrensel bir olaydır.

İHTİLALİN NEDENLERİ

1) Fransız kralı tarafından eşitliğin ve özgürlüğün kısıtlanması

2) Tek başına yönetimde söz sahibi olan kralın (mutlakiyet) Tanrı’nın yeryüzündeki temsilcisi sayılması

3) Soyluların ve rahiplerin geniş ayrıcalıklara sahip olduğu, köylülerin ve burjuvaların ( ticaretle uğraşan sınıf ) siyasi haklardan mahrum olduğu bir sınıfsal farklılık düzeninin bulunması

4) Uzun süren savaşlar yaşanması ve bu masrafların halktan alınan vergilerin ağırlaştırılmasıyla telafi edilmek istenmesi

5) Saray halkı ve kralın lüks içinde yaşaması

6) Montequieu, Didero, Jean Jack Rousseau ve Volter gibi düşünürlerin sistemi eleştiren kitaplar yazması

7) İngiltere ve ABD ‘de yaşanan özgürlükçü gelişmelerden etkilenilmesi

İhtilalle beraber başlayan iç karışıklıklar süreci sonrası Fransa’da önce Meşrutiyete 1848 yılında ise Cumhuriyete geçilmiştir.

İHTİLALİN SONUÇLARI

1) Yöneticiler gücünü dinden değil halktan almaya başlamış ve dünyada ilk kez laik yönetim anlayışı ortaya çıkmıştır.

2) Soyluların ve kilisenin ayrıcalıkları kaldırılmış eşitlik güç kazanmıştır.

3) Anayasal yönetimler ve Milliyetçilik anlayışı yaygınlaşmış; imparatorluklar ve mutlak krallıklar yıkılmaya başlamıştır.

4) Yeni Çağ bitmiş, Yakın Çağ başlamıştır.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir