Kurtuluş Savaşında Batı Cephesinde Kimlerle Savaştık

Kurtuluş Savaşında batı cephesinde kimlerle savaştık?

Batı cephesinde İngilizler bulunmaktaydı. İngilizlerin burada bulunmasının nedenlerinden biri kendi çıkarlarını korumak için Yunanistan’ı savunmaktı ve bizde bu cephede Yunanlılar ve onları destekleyen İngilizler ile savaşmak zorunda kalmışızdır. Bu cephede gerçekleşen savaşlar farklı iller üzerinde gerçekleşmiştir. Bu iller Balıkesir, Bursa, İzmir, Kütahya ve Eskişehirdir.

18 Nisan 1920 tarihinde müttefik güçler Sevres banliyösünde Sevr Antlaşmasını ilan etmişlerdir. Bu antlaşmada Türkiye’nin birkaç önemli toprağının alınması ve Türkiye’nin müttefik güçler himayesine girmesi istenmekteydi. Türkiye’nin Misak-i Milliye karşı olarak bu antlaşmayı imzalamayı öngörmediğini düşünen müttefik güçler, Anadolu’ya Yunanlıları göndermişlerdir. İlk önce Bursa ve hemen ardından da Uşak Yunan ordusu tarafından işgal edilmişti. Daha sonraları Yunanlılar Eskişehir ve Kütahya’yı tehdit etmeye başlamıştır. 25 Haziran 1920’de Ali Fuat Paşa komutanlığında kurulan Batı cephesinde Yunanlılara karşı büyük bir mücadele verilmiştir.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir