Uygur Devleti Hakkında Bilgi Kısaca

Uygurlar yerleşik bir yaşam sürdürmüşlerdir ve yerleşik hayata geçmelerindeki en önemli sebep tercih ettikleri dinler olmuştur. Uygurlar Budizm ve Maniheizm dinlerini seçmişler ve bunun bir getirisi olarak da yerleşik hayata geçmişlerdir. Fakat Uygurlar bu dinleri seçtikten sonra savaşçı özelliklerini kaybetmişlerdir. Yerleşik bir hayat sürdüren Uygurlar mimari alanda pek çok eser bırakmışlardır. Çin İmparatorluğundan sonra matbaa ve hareketli harfler Uygurlar tarafından icat edilmiştir. Uygur Devleti 840 yılında Kırgızlar tarafından yıkılmıştır ve Uygurlardan arta kalanları ise Moğollar almıştır. Bir başkasının himayesine girdikleri için tarihte çok iyi anılmazlar.

Uygurlar ilk olarak 2.Göktürk devletini yıkmışlardır ve kendi devletlerini kurmuşlardır. Uygur Devletinin kurucusu ise Kutluk Bilge Kül Kağan’dır. Kurulan bu devletin merkezi Ordubalık’dır. Devletin başına gelen ikinci isim Moyençur’dur. Moyençur döneminde Araplar ile Çinliler arasında Talas savaşı yapılmıştır. Bu savaş sonucunda Çin epey güç kaybetmiştir ve Böğü Kaan döneminde Çin ile ticari anlamda ilişkiler kurulmuştur.

Uygurlar bu iki dinin dışında Mani dinini de benimsemişlerdir. Yerleşik yaşam sürdüren Uygurlar savaşçılık özelliklerini kaybetseler de sanat ve bilimde gelişmişlerdir. Ayrıca Uygurların kendilerine ait Uygur alfabeleri vardır.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir