İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Hayvancılık

İç Anadolu Bölgesinde yaşayanların büyük bir çoğunluğu tarımla uğraşmaktadır. Tarım, bu bölgenin ekonomik anlamdaki en büyük faaliyetidir. Türkiye’de ekili-dikili alan olarak ikinci sırada yer alan İç Anadolu bölgesinde tarım yapılabilecek geniş alanlar vardır. Bölgeden yapılan tarım, iklim şartlarına bağlı olsa da yarı kurak iklime rağmen tarımla uğraşan insan sayısı oldukça fazladır. Eğer bu bölgede ilkbaharda yağış olmazsa tarım yapanların ürünleri büyük ölçüde zarar görür.

Bu bölgede yetişen ürünlerin başında tahıllar gelmektedir. Türkiye’de üretilen tahılın neredeyse yarısı bu bölgede yetiştirilir. Bölgenin yerşekilleri düz olduğu için makineli tarım çok rahat bir şekilde yapılabilmektedir. Ayrıca Buğday, elma ve şeker pancarının en fazla üretiminin yapıldığı bölge yine İç Anadolu Bölgesidir. Özellikle şeker pancarı üretimi için bu bölgede birçok fabrika vardır. Bu bölge için ülkemizin tahıl ambarı diyebiliriz. Çünkü ilkbahardaki yağışlar ve yazın oluşan kuraklık tahıl üretimi için en uygun ortamı oluşturmaktadır. En fazla nadasa bırakılan toprak bu bölgede görülmektedir. Yaz kuraklığından dolayı sebze üretimi oldukça sıkıntılıdır.

İç Anadolu Bölgesinde genellikle küçükbaş hayvancılık yapıldığı görülmektedir.Bunun sebebi ise bölgede oluşan bozkırlardır. Çoğunlukla koyun ve tiftik keçisi yetiştirilmektedir. Bu hayvanların yünleri dokumacılıkta kullanılmaktadır.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir