İlk Türk Devletlerinde Din ve İnanış Kısaca

İlk Türk Devletlerinin çoğunda Göktanrı inancı vardı. Henüz İslamiyet gelmeden Türkler Göktanrı’ya inanmaktaydı. Göktanrı dini tek tanrılı bir dindir ve bu dine inanan insanlar öldükten sonra tekrar dünyaya geleceklerine inanırlardı. Tekrar dirileceklerine inananların mezarlarına değerli eşyaları ve silahları koyulurdu. Bu dinde Cennete Uçmağ, cehenneme ise Tamu denilmekteydi. Ölen kişinin mezarına, yaşarken öldürdüğü kişi kadar Balbal heykeli dikilirdi. Bunun sebebi ise ölen kişilerin tekrar dirildiklerinde öldürdüğü insanların onlara hizmet edeceklerine inanmalarıydı. Ayrıca Yuğ denilen cenaze törenleri düzenlenirdi. Göktanrı inancından daha da öncesinde Türkler, Güneş, Ay, dağ, ırmak gibi şeylerin kutsal olduklarına inanırlardı. Türklerde din adamlarına Kam denilmekteydi.

Hun Devleti: Doğaya ait, dağ, ırmak, göl gibi kutsal saydıkları şeyleri korurlardı. Hunlarda da Göktanrı inancı vardı ve onlar Gök’e Tengri demekteydi. Hunlar büyüye inanmalarından dolayı ruhları iyi ve kötü olmak üzere ikiye ayırmışlardır. Bu yüzden ölen insanlar kötü ruhlardan kurtulsun diye onları gömmeden önce uzun bir süre bekletirlerdi. Bekleyen ölüler kokmasın diye de onları mumyalarlardı.

Göktürk Devleti: Göktürklere göre kainat 17 kat gökten ve 7 kat yeraltından  oluşmaktaydı ve en üst katta her şeyden üstün olan Tanrı yaşardı. Göktürkler Milliyetçi bir yapıya sahip oldukları için Tanrılarına Türk Tanrısı derlerdi. Göktürklerde kurban kesme ve dua okuma gibi gelenekler mevcuttu.

Uygur Devleti: İlk başlarda Şamanizme olan inançları gittikçe yerini Mani dinine bırakmıştır. Uygurların ufak bir kısmı ise Budizm’e inanmıştır.

Hazar Devleti: Hazarlarda ilk başlarda Şamanizme inanmışlar daha sonra ise Museviliğe geçmişlerdir. Hazar Devletinde birçok dine mensup insan bulunmaktaydı.

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir