İslamiyetten Önceki Türk Devletlerinde Devlet Yönetimi

İslamiyetten önceki Türklerde devlet anlayışı, belirli bir toprak ve hukuksal kurallardan oluşmaktaydı. Bu oluşum parçalanıp dağıldığında bile dağılan yerlere devlet gözüyle bakılmakta idi. Bu yüzden Türk devletleri sürekli varlıklarını devam ettirirdi.

Türklerde devlete il denilmekteydi ve devleti yönetenler Han, Hakan, Kağan, Yabgu gibi isimlerle bilinirdi. Türklerde kut anlayışı vardı. Kut, devleti yönetecek kişinin tanrı tarafından seçilmesi anlamına gelmektedir. Devleti yöneten kişi öldüğünde onun yerine hükümdarlığa oğlu geçer ve bu da veraset sisteminin benimsendiğinin göstergesidir. Devleti yöneten hükümdarın oğluna Tigin denmekteydi. Tiginler ileride devleti başına geçmek için Şad denilen kişiler tarafından eğitim almaktaydılar. Devlet, doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılmış bir şekilde yönetilmekteydi. Bu da Türklerde ikili sistemin olduğunu göstermiştir. Türklerde devlet işleri Kurultay ve Kengeş olarak bilinen danışma meclisinde yürütülmüştür. Başbakan olarak Aygucı, bakan olarak ise Buyruk görev yapmaktaydı. Devletin dış işleriyle ilgilenen kişiye ise Tamgacı denirdi.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir