Cumhuriyet Döneminde Eğitim Alanında Yapılan Yenilikler

Atatürk’ün eğitime verdiği önemi en iyi şekilde anlatan bir sözü vardır. Atatürk, ”Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” sözüyle eğitimin ne kadar önemli olduğunu belirtmiştir. Bu konuda ilk olarak yapılan iş Tevhid-i Tedrisat Kanununu kabul etmek ve medreseleri kapatmak olmuştur. Bu sayede oluşan ikilikler ortadan kalkmış ve eğitimde birlik sağlanmıştır. Tüm eğitim kurumlarını bir çatı altında toplamak amacı ile Milli Eğitim Bakanlığı kurulmuştur. Okullarda kız ve erkekler aynı dersliklerde eğitim almaya başlamış ve karma eğitim sistemi oluşturulmuştur.

Eğitim alanında yapılan yeniliklerden bir tanesi de 1928 yılındaki harf devrimidir. Harf inkılabı ile Arap alfabesi kaldırılmış onun yerine Latin alfabesi getirilmiştir. Atatürk halkının okuma yazma öğrenmesi için öncülük etmiş ve eline tebeşiri alarak kara tahtanın önüne geçmiştir. Bu yüzden Mecliste bir oylama yapılmıştır ve bu oylama ile Atatürk’e ”başöğretmen” unvanı verilmiştir.

Modern bir eğitim düzeyine geçebilmek için yeterli sayıda öğretmen bulunmamaktaydı. Bu yüzden öğretmen okulları açılmıştır. Atatürk öğretmenlerin arkasında durmuş ve sonuna kadar onlara destek vermiştir. Hatta ”Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır” sözüyle öğretmenlere ne kadar önem verdiğini belirtmiştir

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir