Kurtuluş Savaşında Yapılan Savaşlar

  • 1.İnönü Savaşı

Yeni kurulan düzenli ordu o zamanlarda Çerkez Ethem’e karşı mücadele ederken, Yunanlılar bu olaydan faydalanmak istemiş ve  yeni kurulan düzenli ordunun güçlenmesine fırsat vermeden ortadan kaldırmaya çalışmışlardır. Yunanlılar Ankara ve Eskişehir’i ele geçirerek TBMM’ye saldırmışlar ancak başarılı olamamışlardır. Bu savaşın sonucunda, düzenli ordu ilk zaferini kazanmış oldu ve Çerkez Ethem isyanı da bastırıldı. Düzenli ordu kurulduktan sonra asker kaçaklarının sayısı azaldı ve orduya güven duyulmaya başlandı. Sovyet Rusya ile Moskova antlaşması imzalandı.

  • 2.İnönü Savaşı

Türklerden istediğini alamayan İtilaf Devletleri, Yunanlıları provoke ederek Türklere saldırmalarını sağlamışlardır. İtilaf Devletlerinin amacı Sevr antlaşmasını zorla Türklere imzalatmaktı. Bunun içinde önce Ankarayı alıp sonrada TBMM’yi dağıtacaklardı. Ama işler umdukları gibi gitmedi ve ikinci kez İnönü’de kaybettiler. Bu savaş sonunda İtalyanlar Anadolu’dan çekildi ve halkın TBMM’ye güveni arttı.

  • Kütahya-Eskişehir Savaşları

İkinci İnönü’de aldıkları yenilgiden sonra daha iyi bir hazırlık yapmaya başlayan Yunanlılar, 10 Temmuz 1921’de büyük bir saldırı düzenlediler ve bu saldırıda iyi hazırlanamayan Türk ordusunu yenmeyi başardılar. Orduda daha fazla zayiat verilmemesi için Sakarya’ya çekilmeleri emredildi. Bu karar karşısında Meclis ümitsizliğe düştü ve tekrar Kuva-yı Milliye’nin kurulmasını istedi. Ancak Mustafa Kemal öyle düşünmüyordu ve düşmanı yenebileceklerini söylüyordu. Meclis başkomutanlığa Mustafa Kemal’i getirdi ve Mustafa Kemal eksiklikleri gidermek adına Tekalif-i Milliye emrini yayınladı. Ama bu bile eksiklikleri gideremedi.

  • Sakarya Meydan Savaşı

Büyük hasar gören Türk ordusu tekrar toparlanmaya çalışmışlardır. Ancak Yunanlılar buna fırsat vermeden saldırıya geçmişlerdir. İlk başlarda başarılı olmuşlardır ancak Mustafa Kemal’in ”Hattı müdafaa yoktur. Sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır.Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk edilemez.” emrini vermiş ve savaş kazanılmıştır.

  • Büyük Taarruz

Uzun bir süre taarruz için hazırlanmaya çalışan Türk ordusu 26 Ağustos 1922 tarihinde harekete geçmiştir. Dumlupınar civarında yapılan savaşta Yunan ordusunun büyük bir çoğunluğu yok edilmiştir. Türk ordusu 9 Eylül’de İzmir’e girdikten sonra 18 Eylül’de tüm yunanlıları ülkeden temizlemiştir.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir