Türkiye’de Ekonomi Politikaları

Türkiye’yi daha iyi bir hale getirmek için Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana dönem dönem bir çok çalışma yapılmıştır.

1923-1932 Dönemi

-17 Şubat 1923 yılında toplanan İzmir iktisat kongresinde bazı kararlar alındı. Bunlardan en önemlisi devletin ekonomiyi desteklemesi olmuştur.

-1925 senesinde aşar vergisi kaldırılmıştır.

-1926 senesinde tarımda makineleşmeye geçmek için bazı adımlar atıldı ve çiftçilere kredi verildi.

-1927 yılında Teşviki Sanayi Kanunu ve Gümrük Kanunu çıkarıldı. Böylelikle sanayi kuruluşları korunma altına alındı.

-1929 yılında gümrük vergileri yükseltildi.

1932-1950 Dönemi

-1933 yılında Sümerbank kuruldu. Bu sayede devletin ekonomideki faaliyeti artacaktı.

-Devletçilik ilkesi ile sanayileşme yapıldı. Çünkü özel sermaye yok denecek kadar azdı.

-1. Beş Yıllık Sanayi Planının uygulanması amaçlanmıştır. (1933-1937) Bunun amacı düzenli bir sanayileşme elde etmekti.

-Daha sonra 2. Beş Yıllık Sanayi Planı uygulanacaktı ama 2.Dünya Savaşı nedeniyle uygulanamadı. (1938-1942)

-Savaştan sonra devletçilik politikası yerini liberal kalkınma planına bıraktı. (1948-1952)

1950-1960 Dönemi

-Artık devletin ekonomi üzerinde olan etkisi yerini yitirmiştir. Bunun yerine devlet, karayolları, liman, sulama ve enerji projelerini üzerinde durmaya başlamıştır.

-Bu sayede tarımdaki etkinlik artarken sanayide azalmıştır.

1960 Sonrası Dönemi

-Ekonomide kalkınma planlarının uygulanmasına karar verilmiştir.

-Devlet Planlama Teşkilatı kurulmuştur. (30 Eylül 1960)

-1962 senesindeki kalkınma planları, beş yıllık kalkınma planı için önayak olmuştur.

-1. Beş Yıllık Kalkınma Planı uygulanmaya başlanmıştır. (1963 – 1967)

-24 Ocak’ta alınan bir karar ile devlet, ekonomiye gittikçe uzaklaşmıştır.

-1983 senesinde ise ekonomi artık küreselleşmiştir ve dışa açılım başlamıştır.

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir