Ülkemizde Denizyolu Ulaşımı Hakkında Bilgi

Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkedir ve bu özelliği ile diğer ülkelere kıyasla daha fazla öneme sahiptir. Türkiye’nin jeopolitik konumu açısından önemli bir yerde bulunmasının en büyük nedeni, İstanbul ve Çanakkale gibi iki önemli boğaza sahip olmasıdır. Bu boğazların ticari açıdan da önemli bir yeri bulunmaktadır. İki önemli boğaza sahip olan Türkiye, deniz ulaşımını bu sayede geliştirmeye çalışmıştır. Ancak Türkiye’de denizyolu ulaşımı çok fazla gelişememiştir. Bunun sebebi ise Türk Deniz Ticaret Filosunun yeteri kadar büyük olamamasıdır. Ticari malların yarısı belkide yarısından çoğu yabancı gemilere yüklenmektedir.

Uluslararası ticaret Türkiye’de en ucuz şekilde de denizyolu ulaşımı ile yapıldığı için genellikle en fazla tercih edilen ulaşım şekli olmuştur. Gemilerin yanaştığı limanların hinterlandının büyük olması gerekir. Hinterlandı küçük olan limanlar gelişmemiş limanlardır ve bu limanlarda gemilere mal yüklenip boşaltılması oldukça zordur.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir