2. Mahmut Islahatları

Askeri Alanda Yapılan Islahatlar

 • Sekban-ı Cedit ve Eşkinci ocakları kuruldu.
 • Yalnızca erkeklerin sayıldığı ve askeri amaca yönelik ilk nüfus sayımı yapıldı.
 • Tarihte Vaka’yı Hayriye olayı olarak bilinen Yeniçeri ocağı kaldırılması 1826 yılında gerçekleşmiştir.
 • Yeniçeri ocağı kaldırıldıktan sonra onun yerine “Asakir-i Mansure-i Muhammediye” yani Muhammed’in Övülmüş Askerleri ordusu kuruldu.
 • Hava ve Tıp okulları kurulmuştur.

Yönetim Alanında Yapılan Islahatlar

 • Divanın yerine Bakanlıklar kuruldu.
 • Memurlar iç ve dış işleri olarak ikiye ayrıldılar.
 • İdari ve askeri işleri düzene sokmak için danışma meclisleri kuruldu.
 • Memurlar maaşa bağlandı ve dirlik sistemi tamamen kaldırıldı.
 • 2.Mahmut ile ayanlar arasında Sened-i İttifak imzalandı. (Bu belge padişahın otoritesini ilk defa kısıtlamıştır)

Kültür ve Eğitim Alanında Yapılan Islahatlar

 • Rüştiye okulları açılmıştır.
 • Avrupa tarzında eğitim kurumları açıldı ve bunlar medreselerin yanlarına yapıldı. Böylelikle kültür ikiliği ortaya çıktı.
 • İlköğretim zorunlu hale geldi.
 • İlk kez Avrupa’ya öğrenci gönderimi yapıldı.
 • İlk resmi gazete Takvim-i Vakayi çıkartıldı.
 • Enderun kaldırıldı.

Sosyal Alanda Yapılan Islahatlar

 • Müsadere usulü yani devletin halkın mallarına el koyması sona ermiştir.
 • İlk Posta ve Polis teşkilatı kurulmuştur.
 • İlk Sağlık örgütü oluşturulmuştur.
 • Kılık kıyafette değişiklikler ve düzenlemeler yapıldı.
 • Devlet dairelerine Padişahların portreleri asılmaya başlandı.

Ekonomi Alanında Yapılan Islahatlar

 • Halk yerli mal kullanmaya teşvik edildi.
 • Yerli üretimi arttırmak amacı ile yerli üretim yapanlara gümrükte sorun çıkmaması sağlandı.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir