İlk Türk Devletlerinin Destanları

İlk Türk Devletlerinin Destanları şunlardır;

  • Oğuz Kaan Destanı

Bu destanda, olağanüstü bir şekilde dünyaya gelen, onun yetişmesini, büyümesini, ülkesinin toprak politikasının bütünlüğünü sağlamasını ve son olarak da bu toprakları oğullarına paylaştırmasını anlatan Mete Han konu alınmıştır. Oğuz Kaan Destanı tüm Türklerin ortak destanı olma özelliğine sahiptir.

  • Türeyiş Destanı

Uygurlara ait bir destan olan Türeyiş Destanının konusu ise, Hun kağanının Tanrılar ile kendi kızlarını evlendirmesi ve sonucunda doğan çocukların bozkurt ruhuna nasıl sahip oldukları ile nasıl çoğalma yaptıklarıdır.

  • Ergenekon Destanı

Göktürklere ait bir destandır ve Ergenekon adındaki bir yerden nasıl kurtulmaya çalıştıkları, gösterdikleri çaba ve gayreti konu almaktadır.

  • Göç Destanı

Göç Destanı bir Uygur destanı olup kutsal sayılan bir kaya parçasının ortadan kayboluşunu ve Türk şehirlerindeki açlık sorunu sebebiyle göç eden insanları anlatmaktadır.

  • Alper Tunga Destanı

Bir ağıt özelliği taşıyan bu destan İskit hükümdarı olan Alper Tunga öldükten hemen sonra yazılmıştır.

  • Manas Destanı

Tüm Türk destanlarının en uzunu olan bu destan, Manas adındaki bir kişinin hayatını anlatır. Erken bir devirde yazıya dökülen bu destan Birleşmiş Milletler tarafından 2000 yılında dünyaya tanıtılmıştır. Ayrıca Dünya’da en çok bilinen Türk destan özelliğine de sahiptir.

  • Dede Korkut Destanı

Ana karakteri Dede Korkut olan bu hikaye, Oğuzlar ve Kıpçaklar arasında yaşanan çekişmeyi konu almıştır. Dede Korkut yaşanan problemlerin çoğunu törelere göre çözmeye çalışır ve bazı İslami sembolleri temsil etmektedir.

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir