Lale Devri Döneminde Nasıl Yenilikler Oldu

Karlofça antlaşmasından sonra devam etmekte olan savaşlardan olumlu bir sonuç alamamayı sürdüren Osmanlı İmparatorluğu, bu sebepten dolayı bir adım atmaya karar vermiş ve yenilikçi bir siyaset anlayışı içerisine girmiştir. Yapılan bu yeniliklerle birlikte bu döneme Lale Devri adı verilmiştir. Ayrıca lale çiçeği şair nedim devrinin bir simgesi olmuştur.

Bu dönem kültür alanında yapılan değişimler ile ön plana çıkmış ve etkisini göstermiştir. İlk defa Avrupai bir yaklaşım içinde bulunulmuştur ve Avrupa’ya benzemeye çalışılarak birçok değişiklik yapılmıştır. Böylelikle Avrupa daha iyi tanınmış olacak ve kuvveti daha net anlaşılacaktır. İlk defa Batılılaşmanın görüldüğü çağ yine bu çağdır. Bu dönemde ilk defa Avrupa’ya elçi gönderilmiştir ve gönderilen bu elçilerden bir tanesi Çelebi Mehmet’tir. Çelebi Mehmet Fransa’ya gönderilmiştir. Gönderilen bu elçiler sayesinde Avrupa’daki yaşam tarzı öğrenilecek ve buna benzeme süreci başlayacaktır.

Lale Devri Döneminde yapılan değişiklikler şunlardır;

-Avrupa’dan alınmış olan ve ilk teknik alet özelliği taşıyan matbaa sayesinde basılan ilk kitap Vankulu Lügatı’dır.

-Avrupa mimarisi örnek alınarak birçok değişiklik yapılmıştır. Köşklerin önüne park ve bahçeler yapılmıştır.

-Dokuma ve kağıt üretim fabrikaları açılmıştır.

-İtfaiye kurulmuştur ve bu itfaiyeyi yeniçeriler oluşturmuştur.

-Doğu klasikleri dilimize tercüme edilmeye başlamıştır.

-Sağlık açısından önemli bir gelişme olan çiçek hastalığı aşısı ilk kez bu dönemde yapılmıştır.

 

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir