Kurtuluş Savaşı’ndan Sonra Yapılan Yenilikler Nelerdir

Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Mustafa Kemal Atatürk birçok yenilik yapmıştır. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra yapılan yenilikler şunlardır:

 • 1 Kasım 1922 tarihinde Saltanat kaldırılarak yönetimde oluşan ikilikler ortadan kalkmış oldu.
 • 29 Ekim 1923’de Cumhuriyet ilan edildi.
 • 3 Mart 1924’de Halifelik kaldırıldı.
 • Yine 3 Mart 1924’de Şeriye ve Evkaf Vekaleti kapatılarak işlevini kaybetmiş oldu.
 • 30 Kasım 1925’de tekke, zaviye ve tarikatlar kapatıldı.
 • Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi.
 • Laiklik kabul edildi ve din ile devlet işler birbirinden ayrılmış oldu.
 • 25 Kasım 1934’de kılık kıyafet konusunda bir düzenleme oluştu ve şapka kanunu çıkarıldı.
 • Ticarette yaşanan karışıklıklar nedeniyle ölçüler, takvimler ve saatler için bazı değişiklikler yapıldı.
 • 21 Haziran 1934’de eskiden kullanılan lakaplar ve unvanlar, soyadı kanununun gelmesi ile birlikte kullanılmamaya başlandı.
 • Tevhid-i Tedrisat Kanununun ilan edilmesiyle birlikte ülkedeki tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanmış oldu ve böylelikle eğitim alanında çok başlılık sona erdi.
 • 1 Kasım 1928 tarihinde Harf Devrimi yapıldı ve bundan böyle Latin alfabesi kullanılmaya başlandı.
 • 12 Temmuz 1932 tarihinde ise Dil Devrimi gerçekleşmiş oldu.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir