Talas Savaşı Sebebi Ve Sonuçları

Çin Devleti’nin, Orta Asya’da bir türlü oluşturulamayan toprak bütünlüğünü fırsat bilip İpek Yolunun hepsini kendi kontrolüne almak istemesi sebebiyle 751 yılında Talas Savaşı gerçekleşmiştir. Fakat bu savaş sonunda Çin Devleti umduğunu alamamış ve savaşı Abbasi Devleti kazanmıştır.

Savaşın sonuçları ise şunlardır;

-Bu savaştan sonra Çin Devleti’nin Orta Asya’da hiçbir etkisi kalmamıştır ve Müslümanlık İç Asya’nın tümüne yayılır.

-Kazanılan bu zafer Türklerin İslamiyete akın etmesini sağlamıştır.

-İslamiyetin yayılması ile Türk-İslam kültürü oluşmaya başlanmıştır.

-Kazanılan savaş sonunda Çin’den getirilen köleler mevcuttur ve bunların içerisinde kağıt üretiminin öğrenilmesi için ustalar vardır. Kağıt üretimi sadece Çin’de değil Çin dışına da çıkmıştır.

Bu savaşın en önemli sonucu Türklerin İslamiyeti seçmesidir. Bunun sebepleri ise;

-Gök tanrı inancına sahip olan Türkler, tek tanrı inancı dolayısı ile İslamiyeti seçmişlerdir.

-İslamiyette ahiret inancının var olması,

-Cihad anlayışının İslam devletinde de bulunması,

-Adil bir anlayışın olması,

-Kadınlara verilen değer,

-Türklere cazip gelen İslamiyetin ekonomik kalkınmışlığı.

Bu savaş sonunda İslamiyeti seçen Türkler ile Abbasiler arasındaki ilişki güçlenmiştir. Türklerin, Abbasilerin halife askerlerine dahil oluşu onların hem politik alanda hemde askeri alanda faal olmasını sağlamıştır.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir