Göktürk Devleti Hakkında Bilgi,Göktürk Devleti Kültürü ve Özellikleri

Göktürklerde devlet ve inanç arasında çok yakın bir bağ vardır. Devleti yönetmek inançla bağdaştırılmıştır. Çünkü Göktürklerde devleti yönetecek kişiyi Göktanrı seçer ve seçilen bu kişi devletin tüm sorumluluklarını üstlenerek devleti yönetirdi. Göktürklerin ismi bu tanrıdan gelmektedir ve Göktürkler tüm ibadetlerine yüksek yerlerde gerçekleştirirler çünkü onlar için Mavi göğün rengi olduğu için ve tanrılarını da kutsal saydıklarından dolayı bu yolu izlerler. Bu şekilde maviye yani gökteki tanrıya yakın olacaklarına inanırlar. Günümüzde hala bu inanış devam etmektedir. Anadolu’da yaşayan Türkmenler bazı kutlamalarda adetleri gereği yüksek tepelere çıkarlar.

Göktürkler hakkında kesin bilgiler Çin yazılı kaynaklarında yer almaktadır. Çünkü Göktürkler sözlü kaynaklara sahiplerdi. Hem Çin yazılı kaynaklarında hemde Göktürk sözlü kaynaklarında hükümdarın soyuna Asena denilmektedir. Asena dişi kurt demektir ve bu bilgiye göre Göktürklerin soyu dişi bir kurttan gelmektedir.

Doğu Göktürk kağanı Şipi Kağan Çin İmparatorluğunun iç siyasetine sürekli müdahalelerde bulunmuş ve daha sonrasında 617 yılında Çinli general Liang Şitu’yu kendine çekmeyi başarmıştır ve askerlerine komutanlık etmesini sağlamıştır. Generale Kurt Başlı Tuğ hediye edilmiştir ve bir ünvana sahip olmuştur. Generalin aldığı ünvan Tadu Bilge Kağandır.

Orta Asya’da yapılan bazı araştırmalarda Göktürklere ait bir yazı ile yazılmış bazı eserler bulunmuştur. Bulunan bu eserler genellikle taş,para ve ağaç üzerine kazınmış yazılardır. Araştırmacılar tarafından bulunan en eski Göktürk yazıtları altıncı yüzyıla aittir.

Orhun yazıtları günümüzde bulunan yazıtlardandır ve bu yazıtlar taşlara kazınarak yazılmıştır. Bu yazıtlar Göktürk Kağanı adına, Bilge Kağan, Kül Tigin ve Vezir Tonyukuk tarafından yazılmıştır. Ancak yazılarda zamanla kaybolma ve bozulma gerçekleştiği fark edilmiştir. Bunun sebebinin ise kireç taşına yazılmasından dolayı olduğu anlaşılmıştır.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir