Mezopotamya’da Yaşamış Uygarlıklar

Mezopotamya’da Yaşamış Uygarlıklar

Mezopotamya diye adlandırdığımız bölge tam olarak Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki bölgedir. Bu bölgenin Doğusunda İran, kuzeyinde Anadolu, güneyinde Basra ve batısında ise Suriye bulunmaktadır. Kısacası bu bölge düzlük bir bölgedir ve etrafında birçok yaylalar, çöller ve körfezler mevcuttur. Bu bölgede neredeyse hiç taşlık alan bulunmamaktadır. Taşlık alan olmadığından dolayı ev yapımında taş yerine kerpiç ve tuğla kullanılmıştır bu da evlerin dayanıksız olmasına ve çabucak yıkılmasına yol açmıştır. Mezopotamya, aşağı Mezopotamya ve yukarı Mezopotamya  olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır. Ayrıca Mezopotamya’da  özel mülkiyet kavramı da oluşmuştur.

Mezopotamya’da yaşayan uygarlıklar Sümerler, Akadlar, Asurlular, Babiller, Elamlılar, Kaldelilerdir.

MÖ 4000-2350 arasındaki dönemde Akad ve Elamlılar, MÖ 2350-2150 arasındaki dönemde Guttiler, MÖ 2000-609 arasındaki dönemde Medler ve Babiller ve son olarak MÖ 1900-539 arasındai dönemde Hititler ve Persler Mezopotamya Uygarlıklarını yok etmişlerdir.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir