Türklerin Orta Asyadan Göç Etme Sebepleri

Türklerin Orta Asya’dan Göç Etme Sebepleri

  • Orta Asya’da bulunan topraklar Türkler için yeterince geniş ve verimli değildi. Bu yüzden Türkler Orta Asya’dan göç etmek zorunda kalmışlardır.
  • Gün geçtikçe sayıları artan Türkler, Orta Asya’da barınacak yer bulamadıklarından dolayı göç etmekten başka şansları yoktu.
  • Savaşlar ve bazı nedenlerden dolayı anlaşmazlıklar yalnızca düşmanlarla olmuyordu. Türk boyları da kendi içlerinde sürekli savaş halinde olup anlaşmazlıklar yaşıyorlardı. Bu nedenle de bazıları göç etmişlerdir.
  • Orta Asya’da hızlı bir şekilde yayılan salgın hastalıklar hayvanlara da bulaşmaya başlayınca çoğu hayvan telef olmuştur. Türklerin en önemli geçim kaynakları arasında yer alan hayvancılık olumsuz etkilenince göç etmek zorunda kalmışlardır.
  • Türkler fazla nüfuslarından dolayı daha geniş topraklar elde etmek istemişlerdir.
  • Göç etmelerindeki bir diğer neden ise iklim şartlarının çok ağır olmasıdır.
  • Hayvanlar için yeterince otlak bulunamaması da göç etme sebepleri arasında yer alır.
  • Diğer ülkelerden gelen baskıdan dolayı (özellikle de Çin’den) göç etmek zorunda kalmışlardır.
  • Toplu çekirge göçlerinden dolayı pek çok felaket yaşanmıştır ve Türklerin bazıları göç etmek zorunda kalmıştır.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir