Zitvatorok Antlaşmasının Önemi ve Maddeleri

Zitvatorok Antlaşmasının Önemi

Osmanlı Devleti ve Avusturya-Macaristan arasında 11 Kasım 1606 tarihinde imzalanan Zitvatorok Antlaşması, Osmanlı Devletinin çok fazla yıpranması sonucunda imzalanmıştır. Osmanlı Devleti ve Avusturya 15 yıl boyunca savaş halinde olmuşlardır. Savaş sonunda iki devlet arasında, Estergon-Komorin’de bulunan Tuna Nehrine yakın bir bölgede Zitvatorok antlaşması imzalanmıştır ve iki devlet arasında barış sağlanmıştır.

Zitvatorok Antlaşmasının Maddeleri

-Bu antlaşma sonucunda Osmanlı; Eğri, Estergon ve Kanije kalelerini alırken, Avusturya; Rop ve Kaman kalelerini almıştır.

-Antlaşmaya göre Avusturya, Osmanlıya 200.000 altın tazminat verecekti.

-Osmanlı Padişahı ve Avusturya imparatoru üç yılda bir birbirlerine hediyeler vereceklerdi ve Osmanlı Padişahı Avusturya imparatorunu Kayser Kaizer ünvanı ile tanıyacaktı.

-Avusturya, Macar toprakları için senede 30.000 altın vermeyi artık durduracaktı.

-Bu antlaşma sonucunda Osmanlı Devleti, Avusturya üzerindeki siyasi üstünlüğünü tamamen kaybetmiş ve eski gücünü gösterememiştir.

Zitvatorok Antlaşmasından sonra Osmanlı Avrupa’da daha fazla ilerleyememiş ve toprak kaybetmeye başlamıştır.

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir