Toprak Erozyonu Oluşturan Etkenler ,Türkiyede Toprak Erozyonundan Korunma Yolları

Yeryüzü üzerindeki kayaların, taşların parçalanması ve bozulmasıyla meydana gelen en üst tabakaya toprak denir. Erozyon ise bu toprağın su ve rüzgarın etkisiyle aşınıp taşınması olayıdır. Erozyon normal şartlarda çok sık meydana gelir. Ama bu olayın fazla olması durumunda bölgede çölleşme görülebilir. Çölleşen yerlerde kıtlık ve açlık görülür bu nedenle erozyon doğal affet sınıfına girer. Yurdumuz topraklarından her yıl yaklaşık olarak Kıbrıs adası kadar bir yok oluş gözlenir.

Toprak erozyonunu etkileyen faktörler ;

1-Yamacın eğim ve uzunluğu.

2-Meraların aşırı şekilde otlatılması.

3-Toprağın aşırı işlenmesi.

4-Arazinin engebeli ve eğimli oluşu.

5-Bitki örtüsünün yeteri kadar olmaması.

6-Toprağın eğime paralel sürülmesi.

7-Yangınlar ve beklenmedik ani su taşkınları.

8-Oluşan yağışların düzensiz olması.

9-Toprağın yapısı.

10-Dağınık ve düzensiz bir şekilde yerleşme.

Bu erozyonun oluşmaması için;

-Bitki örtüsü arttırılmalıdır. Çünkü bitkiler kökleriyle toprağı tutarak aşınmayı önlerler. Yağmur damlaları bitkinin dal gövde ve yapraklarına çarparak yere düşmesi engellenmiş olur. Aynı zamanda rüzgarın hızını da azaltır ve bu rüzgar etkisini yitirdiği için toprağı fazla aşındırmaz.

-Eğimli araziler enine sürülmelidir. Enine sürülmüş olan toprak suyun akışı yavaştır ve bu şekilde aşınma önlenmiş olur.

-TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı) erozyonu önlemek için eğitici yayınlar yaparak halkın bilinçlenmesini sağlar ve yeşil alanların arttırılması, bitki örtüsünün korunması için çalışmalar yapar. Aynı zamanda da dikim çalışmalarına destek vermektedir.

-Baraj, bentler ve rüzgar perdelikleri yapılmalıdır.

-Toprağa teraslama sistemi yapılmalıdır.

 

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir