Türklerin Anadoluya Göç Nedenleri

Türklerin Anadolu’ya Göç Nedenleri

  • Maveraünnehir ve Horosan çevresinde yaşamakta olan Oğuz Türkleri, Karahanlılar ve Gazneliler tarafından çok fazla baskı altında kalmışlardır. Bu baskılar altında yaşamlarını zar zor sürdüren Oğuz Türkleri bir süre sonra kendilerine yaşayacak alan bulamamıştır ve yeni yaşama alanları aramaya başlamışlardır. Malazgirt Savaşı ile birlikte Anadolu’ya girmeyi başaran Türkler büyük kitleler ile buralarda fetihler yaparak tamamen Anadolu’ya yerleşmişlerdir.
  • Oğuz Türklerinin Anadolu’ya göç etmesindeki bir diğer neden ise, Tuğrul Bey, Çağrı Bey ve Büyük Selçuklu sultanlarının Oğuz Türklerinin politikalarını beğenmemiş olmasıdır.
  • Diğer bir neden ise, Oğuz Türklerinin hayatta kalabilmesi için tarım ve hayvancılık gibi faaliyetlerle uğraşmasıydı. Anadolu toprakları tarım ve hayvancılık için oldukça elverişliydi.
  • Oğuz Türkleri, İslamiyette var olan gaza ve ganimet anlayışından yararlanmak istemişlerdir ve bu nedenle Rum ile Ermeni topraklarını fethederek ganimetlere el koymuşlardır.
  • Anadolu’da varlığını sürdüren devletler karmaşık durumda olduğundan dolayı Oğuz Türkleri, Gazneliler ve Karahanlılar ile savaşmaktansa Anadolu’da savaşarak buraya yerleşmenin daha kolay olacağını düşünmüşlerdir.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir