Lale Devrinde Yapılan Yenilikler Nelerdir

Lale Devrinde Yapılan Yenilikle

  • Yapılan en büyük yenilik 1727 senesinde ilk yerel matbaanın kurulması olmuştur.
  • Matbaanın kurulması ile birlikte bilimsel nitelikte olan tercüme heyeti oluşturulmuştur.
  • Lale Devrinde yapılan diğer bir önemli gelişme ise elçiliklerin açılması olmuştur. Ayrıca yurt dışındaki diğer elçilik açılan yerlere de elçiler gönderilmiştir.
  • Sanat konusunda Avrupa’dan etkilenerek yeni yapılan eserlerde modern Avrupa sanatının kullanıldığı görülmektedir.
  • İznik’ten İstanbul’a tekfurlar getirtilerek çinicilik ve seramik sanatını tekrardan canlandırmak istenilmiştir.
  • Lale Devrindeki en ünlü nakkaş asıl adı Abdülcelil Çelebi olan Levni isimli sanatçıydı.
  • Lale Devrinde divan edebiyatının en önemli şairi olan Nedim dönemin ruhunu yansıtan önemli bir kişiydi.
  • Lale Devrinde yapılan yeniliklerden biriside müzik alanında olmuştur. Dönemin en öne çıkan müzik ustası Tanburi Mustafa Çavuştur.
  • Avrupa tarzında askeri eğitim veren hendesehane kurulmuştur. Ancak daha sonra yeniçeri ayaklanmaları yüzünden kapatılmıştır.
  • Ayrıca ilk itfaiye teşkilatı olan tulumbacı ocağı kuruldu. Yalova’da bir kağıt fabrikası ve hatayi adındaki kumaş fabrikaları kuruldu.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir