Milli Mücadele Dönemi Nedir

Milli Mücadele Dönemi, yurdun dört bir yanını saran itilaf devletlerinin ülkeden çıkarılması için Atatürk’ün 19 Mayıs 1919′ da Samsun’a çıkması ile başlayan ve vatanın kurtuluşuna dek olan sürece denilmektedir. Milli Mücadele Dönemi, Cumhuriyet ilan edilene kadar devam etmiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra ise sona ermiştir.

Anadolu’da düşmana karşı direnmekte olan halk, dağınık ve ufak gruplar halindeydi. Düşmana karşı mücadele içerisinde olan bu ufak gruplar birleştirilmiştir. Daha sonra ise kongreler yapılarak TBMM kurulmuştur ve halkın direnişinden sonra düzenli ordunun kurulmasına karar verilmiştir. Kurulan bu ordu ilk olarak İngilizlerin destek verdiği Yunan ordusuyla savaşmıştır. Fransızlara karşı ise düzenli ordudan önce halktan oluşan Kuvay-ı Milliye engel olmuştur. Kuvay-ı Milliye, Fransızlarla Antep ve Urfa’da savaşmıştır.

Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsuna ayak basması Milli Mücadelenin başladığının, Türklerin siyasi, hukuki ve fiili olarak savaşın içerisinde olduklarını belirtmektedir. Türk milleti bu mücadele içerisinde vatanını kurtarmak ve ulusunun bağımsızlığını sağlamak adına canını ortaya koymuştur. Kuvay-ı Milliye ve düzenli ordunun elde ettiği başarılar sonucunda cumhuriyet kurulmuştur. Bu yüzden 19 Mayıs 1919 tarihi Türk halkı için çok önemli bir tarihtir.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir