Osmanlı Devletinin Divan Teşkilatı Hakkında Bilgiler

Osmanlı Devletinin Divan Teşkilatı :

  • Padişah

-Padişah devletin yönetiminden sorumludur. Devlette son kararı her zaman padişah verir. Padişah halkın huzurunu ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca orduyu yönetir ve savaş ile barış durumlarını belirler

-Padişahın vermiş olduğu emirlere ”ferman” denmektedir.

-Fatih Sultan Mehmet padişah olduktan sonra Divan toplantılarının başkanları sadrazamlar olmuştur.

  • Vezir-i Azam (Sadrazam) – Başbakan

-Padişahtan sonra gelen en yetkili ve rütbesi en yüksek devlet adamıdır.

-Sadrazamın görevi, devlette çalışanları göreve atama ya da görevden uzaklaştırmadır.

-Sadrazam, padişahın mührünü özel bir kese içerisinde yanında taşır.

-Padişahın seferlere katılmadığı zamanlarda ordunun yönetimini Serdar-ı Ekrem rütbesi ile ele alır.

  • Vezirler – Devlet Bakanları

-Vezirler ise sadrazamdan sonraki en yetkili kişilerdir. Görevleri sadrazama yardım etmektir.

  • Kazaskerler – Adalet Bakanı

– Divan-ı Humayundaki büyük davalarla ilgilenirler.

-Kadıların ve Müderrislerin görevden alınma veya göreve atanma işini Kazaskerler üstlenmektedir.

  • Defterdarlar – Maliye Bakanı

-Devletin gelir ve giderlerini kontrol edip devlet bütçesini düzenlemekle görevliydiler.

  • Nişancı

-Nişancı devletin yasalarıyla ilgilenirdi.

-Padişahın tuğrasını basmakla görevliydiler. Bu tuğra yabancı devletlere giden mektuplara ve divanda verilen kararlara basılmaktaydı.

-Ele geçirilen toprakları deftere yazarlar ve gelirine göre devlet yetkililerine paylaştırırlardı.

  • Şeyhülislam (Müftü)

-Genellikle yapılacak işler için fetva verirlerdi. Yönetimde yapılan işlerin İslam dinine göre yapılmasını sağlarlardı.

  • Kaptan-ı Derya – Donanma Komutanı (Amiral)

-Deniz savunmasından sorumludur ve daha sonraları Divan’a tahsil edilmiştir.

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir