Türkiyenin Gölleri Hangileridir

Genellikle oluşması tektonik, volkanik vb. olaylara bağlıdır. Toprakla çevrili, derin veya geniş, tuzlu veya tuzsuz durgun su örtüsüne göl denir. Ülkemiz gölleri Doğal Göller ve Baraj Gölleri olarak 2 gruba ayrılır. Yurdumuzda irili ufaklı yaklaşık 200 kadar doğal göl vardır. Bu gölleri tatlı su, tuzlu su ve sodalı su gölleri olarak gruplandıra biliriz. Sularını akarsular ile dışarıya akıtan göllerimizin suyu tatlı, akıtamayanların ise acı veya tuzludur.

Türkiye de ilk dikkat çeken doğal göller Güneybatı Anadolu Göller Bölgesidir. Bunun dışında Marmara, Ege ve Karadeniz Bölgelerinde de göller bulunur. Göller Bölgesi’nde başlıca 5 göle vardır. Bunlar Beyşehir, Eğridir, Acı Göl, Suğla ve Burdur gölleridir. Doğu Anadolu Bölgesinde birçok küçük göl bulunur. Bu bölgedeki göllerin hemen hemen hepsi küçüktür. Buna karşılık Türkiye’nin en büyük gölü olan var gölü bu bölgededir. Buradaki göller Nemrut, Nazik, Haçlı, Balık gölleridir.Yine Doğu Anadolu da bulunan Çıldır ve Gölcük (hazar gölü) bu bölgenin dışında kalır. Marmara Bölgesinde başlıca 3 göl vardır. Bunlar ; İznik, Manyas, Ulubat gölüdür. Bunlardan başka Büyükçekmece, Küçükçekmece, Sapanca gölleri gibi küçük birkaç göl daha vardır. Ege Bölgesindeki göllerin başlıcaları Bafa ve Marmara gölleridir. Karadeniz Bölgesinde önemli göl sınıfına girebilecek tek bir göl vardır, buda Abant gölüdür. İç Anadolu Bölgesinde en önemli göl tuz gölüdür. Tuz gölünün suları yazın son derece azalır. Baraj göllerimiz akarsular üzerinde kurulan barajların oluşturduğu göllerdir. Başlıca göller;

-Fırat üzerinde Keban, Atatürk, Karakaya,

-Kızılırmak üzerinde Firfanlı,

-Sakarya üzerinde Sarıyar baraj gölleri başlıcalarıdır.

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir