Türkiye’de Bitki Dağılışı Nasıldır

Türkiye’nin tabi bitki örtüsünü makiler, bozkırlar, çayırlar ve ormanlar teşkil eder. Makiler kuraklık şartlarına uymuş sert yapraklı her mevsimde yeşilliliklerini koruyan bitkilerdir. Meşe kocayemişi, defne, yabani zeytin, keçiboynuzu gibi ağaçları bu arada sayabiliriz.

İç Anadolu’nun önemli bir kısmını kapsayan bozkırlarda ancak ‘’yavşan otu’’ denen otlar dağlık bölgelerde de ‘’geven’’ denen dikeli bitkiler görülür. İç Anadolu’dan başka Trakya ve Doğu Anadolu dada bozkır alanları vardır. Çayırlar yaz sonuna kadar yeşilliklerini sürdüren geniş alanlardır. Bunlara en çok Doğu Anadolu yayalarının da rastlanır. Yurdumuzun ön büyük tabii zenginliğini ve en önemli bitki örtüsü oluşturması gereken ormanlar topraklarımızın ancak %13.5‘ini kaplar. En sık ormanlara bol yağış alan Karadeniz, ondan sonrada Marmara ve ege bölgelerinde rastlanır. Türkiye orman bakımından 6 bölgeye ayrılır. Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Orta Anadolu. Karadeniz ormanları sahilden başlayarak 2000 m yüksekliklere kadar uzanır. Bu bölgedeki ormanların%33 baltalık %67 ‘ si koruluktur. En çok rastlanan ağaçlar: Ladin, Köknar, Çam, Kayın, meşe Gülgen dış budak ıhlamur v.s dir.

Karadeniz bölgesi ormanlı kıyı ve kıyı ardı ormanları olmak üzere 2 ye ayrılır. Marmara ormanlarında en çok karaağaç, meşe, kestane gürgen kayın yetişir. Bu bölgedeki dağların yüksek yerlerinde Karadeniz bölgesindekine benzeyen ormanlara rastlanır. Marmara ormanlarının %44 ‘ü baltalık, %56 sı koruluktur. Ege bölgesi ormanlarından çok meşe bir miktarda kayın ve atkestanesine rastlanır. Bu elemanların %31 i baltalık &69 U koruluktur. Akdeniz ormanları da Karadeniz ormanları gibi ‘’kıyı’’ ve ‘’kıyı4’’ ormanları olmak üzere 2 ye ayrılı. Buradaki ormanlarda en çok Köknar, Çam, Sedir, Ardıç, Günlük bulunur. Ormanların %23 baltalık %77 koruluktur.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir