24 Oğuz Boyu, Boyların Özellikleri ve Sembolleri İle İlgili Kısaca

Tüm dünyaya yayılmış olan 24 Oğuz Boyu şunlardır.

  • Boz-Oklar: Sağ kolu oluştururlar.

1-) Gün-Han: Günhan’ın sembolü şahindir ve oğulları şunlardır:

-Kayı-Han: Kayıhan, sağlam ya da berk anlamlarına gelmektedir. Osmanlı’nın ceddi bu boydan gelmektedir. Ertuğrul Gazi Kayı Boyunun lideridir.

-Bayat: Bol nimetli veya devletli anlamlarına gelmektedir. Dulkadiroğulları, Kara Bayatlar, Kaçarlar, Maku ve Doğubeyazıt hanları bu boydan gelmektedir. Çok ünlü bir şair olan Fuzuli ve Dede Korkut kitabının yazarı Tebrizli Hasan bu boydandır.

-Alkaevli: Nereye varsa başarılı olur manasına gelmektedir. Alacalılar isminin bulunduğu her yer bu boya aittir.

-Karaevli: Kara çadırlı anlamını taşımaktadır. Kara veya karasal adlar bu boydan gelmektedir.

2-) Ay-Han : sembolü kartaldır ve oğulları şunlardır:

-Yazır: Çok fazla ülkeye sahip anlamını taşımaktadır. Toroslardaki Gündüzoğulları dahil olmak üzere birçok hanedan bu boydan gelmektedir.

-Döğer: Dürüp toplayan anlamına gelir. Artuklular ve Yenikentli Veziz Ayıdur gibi birçok yer bu boya aittir.

-Dodurga:  Bir ülkeyi almak ya da hanlık yapmak anlamlarını taşımaktadır. Tödürgeler bu boya aittir.

-Yaparlı: Misk kokusu anlamına gelmektedir. Diyarbakır ve Kırım’da hatırası olan bu boy kokusuyla tanınmaktadır.

3-) Yıldız-Han: sembolü tavşancıl olan Yıldızhan’ın oğulları şunlardır:

-Avşar: Vahşi hayvan avlamaya istekli anlamına gelir. Karamanoğulları bu boydan gelmektedir.

-Kızık: Yasak konusunda çok ciddi anlamına gelmektedir. Doğu Gürcistan’da bulunan ovaya isimlerini vermişlerdir.

-Beğdili: Çok yüce ulu gibi aziz anlamına gelmektedir. Harezmşahlar bu boydandır.

-Karkın: Doyurucu ve Taşkın anlamlarına gelmektedir. Dulkadiroğulları bu boya aittir.

  • Üç-Oklar: Sol kolu oluştururlar.

1-) Gök-Han: sembolü sungurdur ve oğulları şunlardır:

-Bayındır: Daima nimetle dolu olan yer anlamındadır. Akkoyunlular bu boya aittir.

-Peçenek: Gayretli, Çalışkan anlamına gelmektedir. 1071 Malazgir Meydan Muharebesi ile Selçuklulara geçmişlerdir.

-Çavındır: Şerefli, Ünlü anlamlarına gelir. Çavuldur ve Çoğundur adındaki yerler bu boya aittir.

-Çepni: Hızlı savaşan, düşmanı gördüğü yerde savaşıp yenen anlamında gelir. Rize ve Sinop’taki usta demirciler bu boya aittir.

2-)Dağ-Han: sembolü uçkuşdur ve oğulları şunlardır:

-Salur: Gittiği yerde kılıcı ve çomağı ile işini halleden anlamına gelir. Kazan Han sülalesi bu boydandır.

-Eymür: Çok iyi ve zengin anlamına gelmektedir.

-Alayuntlu: Hayvanları iyi olan ya da alaca atlı anlamlarına gelir.

-Yüregir: Her zaman iyi düzen ve iş kuran anlamına gelmektedir.

3-) Deniz-Han: sembolü çakırdır ve oğulları şunlardır:

-İğdir: Büyüklük ve Yiğitlik anlamlarına gelmektedir.

-Bügdüz: Herkese hizmet eden ve anlayış gösteren anlamına gelmektedir.

-Yıva: En üstün dereceli anlamına gelmektedir.

-Kınık: Tüm yerlerde aziz sayılan anlamına gelmektedir.

2 Yorum
  1. 5 Aralık 2015
  2. 11 Mart 2016

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir