Türkiye’de İç Göçlerin Sebep Ve Sonuçları

İç göçler Türkiye’de 50’li yıllardan sonra büyük hız kazanmıştır. Çünkü bu yıllarda sanayi ve ulaşımda gelişme kaydedilmiştir.

 

İç Göçlerin Sebepleri:

 • Hızlı nüfus artışı
 • Miras kalan tarım yerlerinin pay edilmesi
 • Makineleşme yüzünden artan işsizlik
 • Eğitim yetersizliği
 • Alt yapı eksikliği
 • Doğudaki kan davaları
 • Terör olaylarının artması
 • İklim şartlarının olumsuz olması
 • Yer şekillerinin birçok şeye engel olması
 • Sağlık alanında yeterli ilgiyi görememe
 • İş olanaklarının kısıtlı olması
 • Büyük kentlerde sanayinin olması ve iş olanaklarının doğması

İç Göçlerin Sonuçları:

 • Nüfus dağılımında dengesizlikler oluşur
 • Yatırım alanlarında dengesizlik oluşur
 • İşsizlik oldukça artar
 • Fazla nüfustan dolayı kalacak yer bulunamaması ve sonucunda çarpık kentleşmenin ortaya çıkması
 • Kentlerdeki fabrikaların kentin iç bölümünde kalması
 • Yoğunluktan dolayı çevresel kirliliklerin oluşması
 • Ulaşımda trafik problemi yaşanması
 • Eğitim alanında güçlükler yaşanması
 • Altyapıyı sağlamlaştırmada sorunlar yaşanması
 • Kültürler arası karmaşaların oluşması
 • Kentlerin dışındaki bölgelerde oluşan verimsizlik ve yatırımın olmayışı

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir