Asit Yağmurlarının Toprak Kimyasına, Canlılara Ve Tarihi Eserlere Etkisi

Fosil yakıtlarının yakılmasıyla oluşan yağışlara asit yağmuru denir. Azot ve kükürt gazları endüstriyel faaliyetlerin ve enerji tüketiminin fazla olduğu yerlerde yakılan, genellikle petrol ve kömür gibi fosil yakıtlardan meydana gelir.Bulutlardaki su buharıyla oluşan gazlar tepkimeye girerek sülfürik ve nitrik asitleri ortaya çıkarmakta ve oluşan bu asitler ise yağmur, kar, çiğ ve sis gibi doğal olaylar sonucunda yeryüzüne ulaşmaktadır.

Yağmurların pH değeri 5.6′dır ve bu değer normal koşullar altında hesaplanmıştır. Bu pH’ın altında bir değere sahip olan yağış, asit yağmuru olarak adlandırılır.Sanayi devriminden sonra bu asit yağmurları etkisini, kükürt ve azot gazlarının atmosferde hızla birikmesiyle hissettirmeye başlamıştır. 1852 yılında sanayinin beşiği olan İngiltere’de Robert Angus Smith adındaki bilim adamı ilk olarak asit yağmurları ile hava kirliliği arasındaki ilişkiyi fark etmiş ve sanayinin bu oluşan asit yağmurlarını tetiklediğini ortaya koymuştur. Yağışlar sadece oluştuğu bölgeyi etkiler. Doğu Avrupa, Çin, ve Rusya gibi bölgelerde aşırı şekilde kullanılan fosil yakıtları atmosfer hareketlerini etkisiyle birçok ülkeyi etkilemektedir. Bu nedenle Kyoto Protokolü 1997 yılında 160 ülkenin katılımıyla imzalanmıştır ve bu protokol maddelerine göre her ülke azot ve karbon salınımını 1990 yılındaki düzeylere düşürmek zorundadır. Ancak bu zorunluluğa Çin Halk Cumhuriyeti sıcak bakmamaktadır. Çünkü sanayi Çin ekonomisi açısından çok önemlidir. Çin’den yayılan bu gazlar atmosfer hareketleri sonucu Japonya’ya asit yağmurları olarak geri döner ve ayrıca Japonya tarımı bu yağışlardan zarar görmektedir. Bu sebepten dolayı yıllık ücretsiz olarak Japonya’dan Çin’deki fabrikalar için baca filtresi vermektedir. Asit yağmurları pek çok nedenlerden dolay meydana gelir. Bu yağmurlardan en çok etkilenen tarım alanları ve ormanlardır. Ağaçlar ve diğer bitkiler ait yağmurları yüzünden topraktan faydalanamaz ve kururlar.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir