Emeviler Devleti İle İlgili Yazı

Emeviler, adını Muaviye’nin soyundan almaktadır. Çünkü Emeviler döneminin başlangıcı Muaviye ile olmuştur. Muaviye, halifelik görevine Şam’da başlamıştır.  Ancak Medine’de ise halife olarak Hz. Ali’nin oğlu Hz. Hasan seçilmiştir. Bu durum sonucunda ortaya bir iç savaş çıktı. Hz. Hasan savaş yanlısı olmadığı için halifelikten çekilecekti ama bir şartı vardı. Hz. Hasan’ın şartı Muaviye’nin bir veliaht belirlemesiydi. Muaviye ilk başta kabul etse de daha sonra bazı oyunlarla halifeliğe oğlu Yezit’i getirdi. Bu olayla birlikte halifelik saltanat haline dönüştü ve babadan oğla geçmeye başladı.

Emevi devleti yarım kalan fetihlere devam ederek Kuzey Afrikayı tamamen ele geçirdi. Emeviler İstanbul’u da kuşatmayı başarmışlar ancak ele geçirememişlerdir. Yezit’in halifeliğinden sonra Iraklılar Hz. Ali’nin diğer oğlu Hz. Hüseyin’i kendi topraklarına davet ettiler. Irak’a doğru yola koyulan Hz. Hüseyin ve yanlıları Kerbela çölünde Yezit’in adamları tarafından saldırıya uğradı ve Hz. Hüseyin bu olayda şehit oldu. Bu olaydan sonra İslam aleminde mezhep farklılıkları ortaya çıkmıştır. Ayrıca bu dönemde Arapça resmi dil kabul edilmiş ve ilk Arap parası basılmıştır.

Emevilerin ilerleyen yıllardaki halifesi Velid, Cebeli Tarık Boğazını geçmiş ve İspanyayı ele geçirmiştir. Emeviler ele geçirdikleri İspanya’da Endülüs Emevi Devletini kurdular. İlerleyişine devam eden Emeviler, Türgişler tarafından durduruldular ve Ebu Müslim Horasani’nin başlatmış olduğu ayaklanma ile yıkıldılar.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir