Kök, Gövde, Yaprak Kesitlerinin Alınarak Mikroskopik İncelemesinin Yapılıp Görevlerinin Açıklanması.

Bazı bitkilerin çiçek açmasının nedenini şu şekilde açıklayabiliriz. Bitkinin üreme organı çiçek olduğu için çiçek açtıkları zaman üreme gerçekleştirirler. Çiçekli bitkilerinde her canlının olduğu gibi birtakım görevleri vardır ve bu görevleri yerine getirmek için değişik organlara sahiptir. Bu organlar kök, gövde, yaprak ve çiçektir.

 Kök: Bir bitki tohumu ekildiğinde, ilk önce kök gelişir daha sonra diğer organlar oluşmaya başlar. Kök bitkiyi toprağa bağlar ve bitkinin dik durmasını sağlar. Topraktaki su ve suda çözünmüş madensel tuzları emerek bitkinin yapısına kazandırır.

Kökün Görevleri 1-Bitkinin toprağa sağlam şekilde bağlamak ve bitkiyi dik tutmak. 2-Topraktan emdiği su ve madensel tuzlarını gövdeye iletmek.

Gövde: Ağacın dallarını taşıyıp ve kök tarafından desteklenen ana eksenine denir.

Gövdenin Görevleri 1-Bitkiyi dik tutmasını sağlayarak yaprak, çiçek ve meyveleri taşır. 2-Kökün emmiş olduğu su ve madensel tuzları bitkinin tüm kısımlarına iletir. 3-Yaprağında ürettiği fotosentezi bitkinin tüm kısımlara iletir. 4-Kurak bölgelerde yaşayan kaktüs gibi bazı bitkiler de vücutlarında su depo ederler. 6-Bazı yeşil gövdeler, fotosentez yapabilir ve besin üretebilirler. 7-Üzüm asma bitkisinde de görüldüğü gibi bazı gövdeler bitkinin tırmanmasını sağlarlar.

Yaprak : Bitkinin gövde ve dallarına bağlı,genellikle yeşil renkli olan yassı ,organlardır. Yapraklar gövde üzerine dizilirlerken birbirlerinin üstünü asla örtmezler. Böylece güneş ışığından tüm yapraklar en iyi şekilde yararlanırlar.

Yaprağın Görevleri 1-Fotosentez sayesinde besin üretir 2-Solunum yaparlar. 3- Bitkinin fazla suyu ve atık maddeleri terleme yaparak dışarı atılır.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir