Mehmet Fuat Köprülü Biyografisi

4 Aralık 1980 tarihinde dünyaya gelen Mehmet Fuat Köprülü’nün soyu Osmanlıda Köprülü Mehmet Paşadan gelmektedir. Mehmet Fuat Köprülü, önce Ayasofya Rüştiyesini daha sonra da Mercan İdadisini çok iyi bir derece ile bitirmiştir. Buradaki eğitimini tamamladıktan sonra 1907  senesinde Mektebi Hukuka başlamış ve 1910 yılına kadar devam etmiştir. Yayın hayatına 1908 senesinde başlayan Mehmet Fuat, Mercan ve Kabataş liselerinde 1910 ve 1913 seneleri arasında vekaleten öğretmenlik yapmıştır. Daha sonra 5 Ekim 1912 tarihinde İstanbul Sultanisinde ”Lisan-ı Osmani muallimliği yapmıştır ve ayrıca 23 Ekim 1913 tarihinde Edebiyatı Türkiye öğretmenliği yaparken aynı tarihte Galatasaray Lisesinde edebiyat öğretmeni olarak görev almıştır. Mehmet Fuat, 1 ay sonra yani 20 Aralık 1913 tarihinde İstanbul Darül- Fünunu Türk Edebiyatı Müderrisliğine atandı. 1924 senesinden itibaren birçok yerde ders vermeye başlamıştır. İlahiyat Fakültelerinde din dersleri, siyasi tarih dersleri, Türk tarihi, Orta zaman Türk tarihi gibi birçok kürsüde ders vermiştir. Bu dersleri verdiği yerler İlahiyat fakülteleri, Mülkiye Mektepleri, Siyasal Bilgiler okulları ve Dil ve Tarih Coğrafyası Fakülteleridir. Ayrıca 1926 ve 1929 seneleri arasında Güzel Sanatlar Akademisinde Medeniyet Tarihi ile ilgili dersler sunmuştur. İstanbul Darül Fünunu Edebiyat Fakültesine 1923 senesinde reis olarak, 1934 senesinde ise dekan olarak seçilmiştir. Daha sonra Türkiyat Enstitüsünü kurdu ve burada müdür olarak yer aldı. Ayrıca 1927 senesinde Tarih Encümeni Reisi oldu.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir