Çarpık Kentleşme Nedir

Yerleşim yerlerinin nüfusu oldukça artmıştır ve bunun sonucunda, gelişi güzel, altyapısız, denetim olmadan, planlamasız olarak ve estetik kaygısı olmadan uzak bir şekilde merkezden dışa doğru gidildikçe nüfusun artması olayına çarpık kentleşme adı verilir. Bu problemin asıl nedeni, yapılan kent planlamasının kalıbına uygun hazırlanıp uygulanamamasından ve bu konularda kamunun ortak bilinçten yoksun olmasından dolayı ortaya çıkmaktadır. Çarpık kentleşmenin başlıca sebeplerini maddeleyecek olursak;

– Hızla büyüyen nüfus ve bununla birlikte konut yetersizliği.

– Bu konutların herhangi bir estetik kaygı gözetilmeden, insanların doğal ihtiyaçları dikkate alınmadan ve mevcut tarihi yapıların korunması sağlanmadan yapılması.

– Bu durum sağlıksız ve plansız bir şekilde yapılan gecekonduların da ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor.

Çarpık kentleşmenin sonuçları ise;

– Mevcut yerleşim birimlerinin tarihsel, kültürel ve doğal kaynaklarının tahrip olmasına, yıpranmasına neden olmaktadır.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir