Gazneliler Devleti İle İlgili Kısaca

Gazneliler Devleti ile ilgili kısaca

Gazneliler devleti 963 senesinde Alp Tekin tarafından kurulmuştur. Alp Tekin Samanoğullarında Herat valisi olarak bulunmaktaydı. Gazneliler Devletinin kurulduğu yer tam olarak Hindistan’ın Pencap bölgesi olarak adlandırılan yerdir. Bu bölgenin Harzem ve Horosana kadar olan kısmını Gazneliler oluşturmaktadır. Kurucu Alp Tekin öldükten sonra onun yerine Sebük Tekin başa geçmiştir ve Sebük Tekin, Gur ve Toharistanı topraklarına katmış, aynı zamanda Hindistan’a seferler düzenlemiştir. Gazneliler Devleti en güçlü zamanını Sultan Mahmut döneminde yaşamıştır. Sultan Mahmut başa geldikten sonra Gazneliler çok büyük bir devlet haline gelerek imparatorluk konumuna ulaşmışlardır. Hindistan’ın kuzey bölgesine seferler düzenleyerek bu bölgeyi ele geçirmişlerdir. Böylelikle bu bölgede Türk-İslam kültürü yaygınlaşmıştır. Sultan Mahmud, Abbasilere destek çıkarak onları koruması altına almıştır. Bu nedenle de Abbasi halifesi tarafından ”sultan” unvanını kazanmıştır. Sultan Mahmud’tan sonra başa geçen Sultan Mesud devleti o kadar iyi kontrol edememiş ve Selçuklularla yapılan Dandanakan savaşında ağır bir yenilgi almıştır. Gün geçtikçe kötüye giden Gazneliler Devleti Afganistan’da yer alan Gurlular tarafından ortadan kaldırılmıştır. Gazneliler resmi dil olarak Arapçayı kullanmışlardır. Ancak halk Türkçe konuşurdu.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir