Nüfus Artışına Yol Açan Başlıca Faktörler

Sağlık alanındaki (tıp ve ilaç sanayi) gelişmeler, ölüm oranlarındaki azalma savaşların azalması salgın hastalıklarla mücadele erken evlilik beslenme koşullarının gelişmesi. Tarım ürünlerinin üretimdeki artış.

Nüfus artışının neden olduğu başlıca sorunlar şunlardır :

-Kişi başına düşen milli gelirde azalma.

-Altyapı hizmetlerinde aksama

-Köyden kente göç hareketinde hızlanma.

-Çarpık kentleşme.

-İşsizlik.

-Toplumsan hizmetlerde aksaklık.

-Doğal kaynakları aşırı kullanım.

-Göçler.

-İthalatın artması ihracatın azalması.

-Gelir dağılımda bozulma

Şehir nüfusundaki artış çeşitli problemlerine ardından getirir. Bunlar :

-Ekili dikili alanlar azalmıştır.

-Sanayi kuruluşları yerleşme yerlerinin içinde kalarak can güvenliğini tehdit etmeye başlamış cevre ve hava kirliliğine neden olmuştur.

-İşsiz insan sayısı artmış. Trafik, gürüldü, ulaşım problemleri ortaya çıkmıştır.

-Konut açığı ortaya çıkmış aileler parçalanmıştır.

-Çalışan nüfusun yükü artmıştır.

-İthalat artmış ihracat azalmıştır.

-Kalkınma hızı yavaşlamıştır.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir