Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beylikleri

Anadolu’nun fethine katılan beylerin amacı burayı yurt edinmek ve Türkleştirmekti.

1-      Danişmentliler (1071-1177) : Sivas, Kayseri, Malatya, Niksar civarında hâkim olmuşlardır. Bizans ve harçlılarla mücadele ettiler. Anadolu’da ki ilk medreseyi açtılar. Anadolu da kurulan beyliklerin en güçlüsüdür. II. Kılıçaslan tarafından yıkılmıştır.

2-      Saltuklular (1071-1201) : Anadolu da kurulan ilk Türk devletidir. Erzurum ve çevresine hâkim olmuşlardır. Harçlı ve gürcülerle savaşıp Anadolu Selçuklunun egemenliğine girdiler.

3-      Mengücekliler (1071-1252) : Erzincan, Kemah, Divriği civarında hâkim olmuşlardır. Gürcü ve Rumlarla savaştılar. I. Alâeddin Keykubat sona erdirdi.

4-      Artuklular (1002-1252) : Üç kol halinde yaşadılar. Hasankeyf, Harput ve Mardin kolları. Bunlar içerisinde en uzun ömürlü olan Mardin koludur. Karakoyunlular tarafından yıkılmıştır.

Anadolu da kurulan ilk Türk beyliklerinin önemi:

-Anadolu’nun fethedilmesine ve Türk yurdu olmasına neden olmuştur.

-Bulunduklar bölgeyi Bizans’a, Gürcülere ve Ermenilere karşı korudular.

-Bölgenin Türkleşmesini sağladılar.

-harçlılarla savaştılar.

Kuruldukları bölgeleri medrese, cami, kervansaray v.b eserlerle bayındır hale getirdiler.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir