Kalıtımla İlgili Kavramlar

Fenotip: Canlının dış görünüşüne denir. Bir bireyin ten rengi, görünüşü, büyüklüğü, davranışı ve kimyasal yapısı gibi özelliklerini fenotipe örnektir.

Genotip: Canlılar çeşitli genlere sahiptir ve bu genlerin toplamına genotip denir. Genotipler sembollerle ifade edilir. Yeşil veya kahverengi gözlü olmak canlının fenotipi’ni belirtir. Kahverengi gözlü bir insanın KK veya Kk Yeşil gözlü bir insanın kk’sı göz önüne alınarak onun genotipini belirlemiş oluruz. Genotipin sembolik gösteriminde de görüldüğü üzere canlıda bir karakter için iki gen bulunur. Çift şeklinde bulunan her bir gene alel gen denir.

Homozigot(arı döl): Bir birey özellikleri için anne ve babadan aynı genleri alır ve o özellikler bu yönden homozigottur. Aynı zamanda benzer alel genden oluşan karakterler de homozigottur. (KK,kk)

Heterezigot(melez): Anne ve babadan farklı alel genleri alan birey, alınan özellikler yönünden heterozigottur.(Kk)

Çekinik(resesif) Gen: Homozigotun yalnız olduğu durumda kendini gösteren gendir. Küçük harflerle ifade edilir. Bu çekinik gen fenotipte çok fazla görülmez.

Baskın (Dominant) Gen: Homozigot ve heterezigot durumda fenotipte kendini belli eden gendir ve büyük harflerle ifade edilir.

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir