Genetik varyasyonlar ve biyolojik çeşitlilik arasındaki ilişkiyi çaprazlama ile ispat ederek açıklayınız

Genetik varyasyon ve biyolojik çeşitlilik arasındaki ilişki.

Biyolojik çeşitlilik olarak adlandırılan durum aslında çevremizde devamlı gördüğümüz hayvan ve bitkilerin yaşadığı ortamlardaki sayıca zenginliğine verilen addır. Bir hayvan veya bitki çeşidinin çok fazla sayıda olması biyolojik çeşitlilik olarak adlandırılmaktadır.

Genetik olarak genellikle popülasyonlar arasında görülen veya popülasyonların içerisinde yer alan ayrıca tür içerisinde ya da gen alelmorfunda ortaya çıkan farklılıklara genetik varyasyon denilmektedir. Doğal seçilim açısından hammadde üreten genetik varyasyon bu özelliğinden dolayı çok büyük öneme sahiptir. Meydana gelme olayları ise mutasyon yolu ile gerçekleşmektedir. Genlerde oluşan belirli bir dizilim mutasyona uğrar ve genetik varyasyonu oluşturur. Kromozomlarda meydana gelen bu mutasyona en iyi örnek poliploididir. Poliploidi ise çok daha fazla kromozom setlerinin meydana gelmesi durumuna denmektedir. Poliploidiler genetik varyasyonlarda çok fazla kromozom set dizisinin meydana gelmesini sağlamaktadırlar.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir