Doğal Kaynakların Bilinçsizce Tüketilmesi İnsanlığı Tehdit Ediyor

Yaşamımızı sürdürmek için hava, su, toprak, bitki örtüsü ve madenler gibi doğal kaynaklardan yararlanırız. Ancak biz bu doğal kaynakları kirletip yok edersek kendi hayatımızı da yok etmiş oluruz. Havanın suyun toprağın kirlenmesi bütün canlıların zarar görmesine neden olmaktadır. Deniz, göl ve akarsuların kirletilmesi bu sularda yaşayan canlı türlerinin de yok olmasına neden olmaktadır. Örneğin Haliç ve İzmit körfezinin kirlenmesi hem içindeki hem de çevresindeki canlılar için tehlike oluşturmaktadır. Nüfusun hızla artmasına paralel olarak doğal kaynaklarda hızla tükenmektedir. Eğer önlem alınmazsa bu doğa kaynakları kısa sürede yok olur. Yaşamımızın doğal kaynağı olan topraklarda bırakılan katı ve sıvı atıklar zamanla toprağın özelliğine kaybetmesine neden olur. Doğal kaynaklarımızdan olan yer altı zenginlikleri de insanların bilinçsizce kullanımı nedeniyle her geçen gün azalmaktadır. Yapılan araştırmalara göre petrol, kömür ve doğal gaz aşırı kullanım nedeniyle çok ısa bir zaman sonra tükenecektir. Bu yüzden doğal kaynaklarımızı bilinçli bir şekilde kullanmak temel görevlerimizdendir.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir